Mededeling betreffende de N.K.O.
3 november 2011

Per vandaag 3 november 2011 maakt Dojo Sandokai uit Muntendan geen deel meer uit van de Nederlandse Kyokushin Organisatie. De N.K.O. heeft alle banden met deze Dojo verbroken door wangedrag van Peter Musch die het nodig vond om de 5 shihans van examen commissie van de N.K.O. zwaar te beledigen via social media omdat hij is gezakt voor zijn Shodan graad. Een ieder heeft met zijn ogen kunnen waarnemen tijdens het examen dat het allemaal onvoldoende was en de technieken zwaar onder de maat waren.

Er was geen enkele twijfel en de beslissing was unaniem en is genomen door Hanshi Marius Goedegebuur, shihan Sjaak van de Velde, shihan Goksel Sahinbas, shihan Herman Wijnbelt en shihan Can Sahinbas. Zijn leraar Jan Norder was al op 5 oktober 2011 uit de N.K.O. gezet en geroyeerd vanwege dezelfde reden en nu is dan ook Peter Musch geroyeerd. Mensen hebben altijd veel kritiek op anderen maar vergeten wel eens goed in de spiegel te kijken en eerlijk tegenover zichzelf te zijn. Want er zijn maar 2 mensen die vraagtekens zetten bij deze beslissing en voor de rest was het overduidelijk.

Wij binnen de N.K.O. willen de examen kandidaten zuiver en eerlijk blijven beoordelen en zullen nooit consessies doen t.o.v. het niveau van de examen kandidaten. Wie daar toch problemen mee heeft is niet langer welkom bij de N.K.O. Wangedrag, disrespect en achterbakse aanvallen via welke weg dan ook zullen nooit worden getolereerd en passend worden aangepakt want dat is kyokushin onwaardig... osu!

namens het bestuur van de N.K.O.

Hanshi Marius Goedegebuur
Shihan Sjaak van de Velde
Shihan Can Sahinbas
Shihan Herman Wijnbelt
Shihan Goksel Sahinbas