Mijn reactie op de grove beschuldigingen uit Groningen
5 november 2011 Rotterdam

Osu shihan, sensei, sempai en alle leden van de NKO!

Na kennis genomen te hebben van de bedroevende nasleep van het examen d.d. 31 oktober jl. is mijn reactie als volgt: toen Peter Musch aantrad op onze maandelijkse kadertraining zag ik dat zijn verrichtingen ver, héél ver beneden de maat lagen van een bruine bander. Ik heb toen een persoonlijk gesprek met hem gevoerd en hierbij bleek mij dat zijn kennis van het karate (technieken, benamingen enz.) op een zéér laag peil stond. Ik was dan ook met stomheid geslagen toen hij mij meedeelde dat hij in het najaar examen zou doen voor leraar (1e dan).

Tijdens dit gesprek heb ik hem toen geadviseerd zeker nog een jaar te wachten met het doen van examen. Ik heb hem toen de exameneisen van wit t/m zwarte band overhandigd en hem gezegd dat als hij de tijd zou nemen, wij hem met het op peil brengen van zijn kennis zouden helpen. Hij deelde mij mee dat hij ook wel inzag dat hij te kort schoot. Als reden hiervan gaf hij op dat nooit die aandacht had gekregen die hij bij ons had. Uiteraard ben ik hierop niet ingegaan omdat ik de grenzen tussen leraar en leerling niet wilde overschrijden. In ieder geval was Peter het met mij eens dat het zo niet kon en hij zegde mij toe dat hij de tijd zou nemen om zijn schrikbarende achterstand weg te werken.

Aan deze toezegging heeft hij zich niet gehouden. Zelfs het aanbod van shihan Sjaak om tijdens het Zomerkamp speciale prive kata les te krijgen wees hij resoluut van de hand want hij zou door zijn leraar wel klaargestoomd worden. Peter heeft toch examen gedaan en het resultaat hebben wij gezien. Het was een ontstellende vertoning. Zelfs de choreografie van de kata’s wist hij niet en zelfs de meest elementaire kihon technieken waren van een zeer bedroevend niveau. En dat moet dan straks aan de kinderen les gaan geven. Voor mij was het op die avond een overduidelijke zaak dat deze man geen leraar kon zijn en dat hij zich eerst moet gaan bekwamen omdat te zijner tijd wél te zijn. Dit hebben wij hem die avond ook duidelijk gemaakt en alle examen commissie leden hebben dit keurig en respectvol overgebracht.

Hoe jammer nu toch dat hij na eerst in een gesprek met mij zijn tekortkomingen toegaf, nu rare dingen over ons gaat zeggen en schrijven. Klaarblijkelijk heeft hij en zijn leraar grote moeite met het eerlijk zijn tegenover zichzelf en met het zo essentiële respect in het kyokushin. Hoe dan ook op deze wijze kunnen wij niet verdergaan met deze man en ik sta dan ook vierkant achter de unanieme beslissing om hem als NKO lid te royeren na eerder op 5 oktober dit al met zijn leraar te hebben moeten doen.

We gaan gewoon door op de ingeslagen weg…

Osu ! Hanshi Marius Goedegebuur (lid van de N.K.O. examen commissie).